PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Platný od 1.5.2020
Zmena pravidiel vyhradená

 1. Povolenie sa vydáva na dva prúty pre jednu osobu. Prúty môžu byť osadené jedným nadväzcom. Loviaci si môže doplatiť tretí prút za sumu 5 €.
 2. Deti do 15 rokov môžu loviť na jeden prút iba v sprievode dospelej osoby.
 3. Ryby do 4 kg je možné odkúpiť podľa platného cenníka. Množstvo privlastnených rýb je neobmedzené. Ryby nad 4 kg musí loviaci vrátiť späť s náležitou opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu úlovku.
 4. Ryby, ktoré si loviaci chce privlastniť musí prechovávať v rybárskej sieťke. Po zasieťkovaní si úlovku už nie je možnosť vymieňať ho za iný úlovok. Zasieťkovaný úlovok musí loviaci odkúpiť.
 5. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci odstrihne nadväzec a buď si rybu privlastní ak je do 4 kg alebo zavolá správcu revíru.
 6. V prípade ulovenia dravca loviaci vždy privolá správcu revíru a úlovok podrží v podberáku do jeho príchodu.
 7. Je zakázané usmrcovať alebo porciovať úlovok pred jej zaplatením.
 8. Loviaci je povinný používať podberák min. 80×80 cm, podložku pod rybu min. 100×50 cm, dezinfekciu na ošetrenie rán. Všetky spomenuté prostriedky je možné zapožičať u správcu revíru.
 9. Množstvo a druh návnad a nástrah nie je obmedzené, musia však byť zdravotne nezávadné (nesmú byť skazené, plesnivé alebo toxické).
 10. Je povolené používať iba zavážaciu loďku na vynášanie nástrah a návnad.
 11. Používanie člnu je povolené iba po dohode so správcom, ak nie je na revíri veľký počet návštevníkov.
 12. Vždy treba mať podložku pod rybu navlhčenú predtým ako na ňu položíte úlovok.
 13. Rybu po zdokumentovaní a ošetrení treba čo najskôr a čo najšetrnejšie vrátiť späť do vody.
 14. Lov je povolený iba na vyhradených miestach. Mimo nich je povolené loviť iba so súhlasom správcu revíru.
 15. Loviaci môže použiť ako vlastný prístrešok iba bivak bez podlahy.
 16. Zákaz kladenia otvoreného ohňa v celom areáli. Je možné použiť iba gril alebo kotlinu.
 17. Počas vášho pobytu udržujte čistotu loviaceho miesta, nepoškodzujte náš majetok (prístrešky, lavice).
 18. Je zakázané kúpanie a svojím správaním a nadmerným hlukom rušiť ostatných loviacich.
 19. Počas nočného lovu sú povolené návštevy loviacich iba do 21:00
 20. Každý návštevník si odpadky musí zobrať so sebou.
 21. Pri odchode z areálu je návštevník (aj neloviaci) vždy povinný ohlásiť ukončenie návštevy správcovi revíru a odovzdať zapožičané veci.
 22. Správca revíru si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí a motorových vozidiel všetkých návštevníkov areálu pri ich odchode pri podozrení z krádeže rýb.
 23. V prípade zistenia krádeže alebo neprístojného chovania bude loviacemu udelený doživotný zákaz vstupu do areálu.
 24. Každý návštevník vstupuje do areálu na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za prípadné zranenia návštevníka.

Zmena pravidiel vyhradená