PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Platný od 1.6.2017

 1. Na jednu povolenku môže loviť jedna osoba na dva prúty, vybavené jedným nadväzcom na háčik bez protihrotu. Loviaci si môže priplatiť za 4 eurá tretí prút.
 2. Detí do 15 rokov môžu loviť iba v sprievode dospelej osoby, na jeden prút.
 3. Ryby do 4 kg je možné odkúpiť. Cena je uvedená v  platnom cenníku. Množstvo odkúpenej ryby nie je obmedzené. Ryby nad 4 kg sa vracajú do vody.
 4. Ryby určené na odkúpenie si rybár ponechá v sieti a už ich nevymieňa a ani nevracia do vody.
 5. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci privolá správcu.
 6. V prípade ulovenia dravca treba privolať správcu a rybu podržať v podberáku.
 7. Je zakázané usmrcovať a porciovať ryby pred ich zaplatením.
 8. Loviaci je povinný používať podberák min.80x80cm, podložný matrac min.100x50cm, dezinfekciu na ošetrenie rýb. Podberák, podložný matrac a dezinfekciu je možné si zapožičať.
 9. Ryby po odfotení a ošetrení je potrebné čo najskôr a čo najšetrnejšie vrátiť späť do vody.
 10. Na označenie si lovného miesta sa smú používať iba tyčové bóje.
 11. Čln je povolené používať iba na väčšej vodnej ploche a to bez motora, na menšej vodnej ploche sa smie používať iba vyvážacia loďka. Používanie sonaru bez obmedzenia.
 12. Lov je možný iba na vyhradených miestach. Mimo vyhradených miest je možné loviť iba so súhlasom prevádzkovateľa.
 13. Množstvo a druh návnady nie sú obmedzené, musia však byť zdravotne nezávadné (nesmú byť skazené, plesnivé, toxické).
 14. Pri odchode z revíru je návštevník povinný ohlásiť ukončenie návštevy obsluhe v kancelárii, odovzdať zapožičané veci.
 15. Loviaci môže použiť bivak bez podlahy.
 16. Je zakázané kúpať sa v areáli, poškodzovať porasty, prístrešky a lavičky a rušiť nadmerným hlukom loviacich.
 17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí a motorových vozidiel všetkých návštevníkov pri odchode zo štrkoviska pri podozrení z krádeže rýb.
 18. Každý návštevník vstupuje do areálu na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za prípadné zranenie návštevníka.

Zmena pravidiel vyhradená