Štrkovisko Červený piesok
942 01 Šurany

správca: Ľubomír Eiben

  • rybackasurany@gmail.com

  • 0911 222 104

  • 0908 094 759

Prevádzkovateľ:
GREENDWELL,s.r.o.
Bratislavská 5990/4
917 02 Trnava

IČO: 36 256 927
DIČ: 2021756924
IČ DPH: SK 2021756924